Kiracı hakları hakkında bilinmeyenler!

Konut kiralama işlemlerinde kira sözleşmesine imza atan konut sahibi ve kiracının yasal hakları 6098 satılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenleniyor. İşte kiracı hakları hakkında bilinmeyenler...

Kiracı hakları hakkında bilinmeyenler!

Konut kiralama işlemlerinde kira sözleşmesine imza atan konut sahibi ve kiracının yasal hakları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenleniyor. İşte kiracı hakları hakkında bilinmeyenler...

Kira kontratı kiracı ve ev sahibini güvenceye alır 

Kira kontratı, mal sahibi ile kiralanan konutun kullanımı ya da kullanıma ek olarak konuttan faydalanmasını kiracıya devretmeyi, kiracının da bu durum ile önceden belirlenen kira bedelini eksiksiz olarak ödemeyi kabul ettiğini gösteren belgedir. Sözleşmeyi imzalayan ev sahibi ve kiracı sözleşmede yer alan maddeleri eksiksiz yerine getirmekle sorumludur. Peki, kiracılar haklarını biliyor mu? 

Kiracılar haklarını biliyor mu? 

Kira sözleşmeleri belirli ve belirli olmayan süreler için yapılabiliyor. Karar verilen sürenin geçmesi durumunda herhangi bir bildirim olmadan sona eren sözleşmeler belirli süreyi kapsıyor. Süresi belirtilmemiş sözleşmeler ise belirli olmayan süre için yapılmış oluyor. Ev kiralamalarında genellikle ev sahipleri kiracılarına, kiracılar da ev sahiplerine güvenmek ister. Hem ev sahibinin hem de kiracının sorumluluklarını bilmesi için kira sözleşmesi yapmak güvenli bir yöntem olarak biliniyor. Kira sözleşmesi ile kiracı ve ev sahibinin hakları korunmuş oluyor. Kira sözleşmelerinde yer alan maddelere ek olarak isterse kiracı ve ev sahipleri de ekleme yapabiliyor. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kiracı haklarını sizler için derledik... İşte kiracı hakları... 

 

Kiracı hakları hakkında bilinmeyenler!

Kiracı hakları 

* Ev sahibi, kira sözleşmesinin süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Sözleşme süresi bitimine bir ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, sözleşme kendiliğinden yenilenir ve süresiz sözleşme niteliğine sahip olur. 
* Kiracı, kiraya verenden kiralanan gayrimenkuldeki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve yaptığı masrafı kira bedelinden düşebilir. Ayrıca kiracı, kiralanan gayrimenkulün ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. 
* Kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.
* Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralanan gayrimenkulü tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. 
* Kiracı, kiraladığı konuttan yeteri kadar yararlanamazsa yani evin sorunları varsa sözleşme süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir. 
* Evin demirbaş niteliği taşıyan bölümleriyle ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılar. Ancak, kendi zevki doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumludur. 
* Kiracının apartman yönetiminde sorumluluğu olmasa da, ev sahibinin kendisine vekaletname vermesi halinde apartman yöneticisi dahi olabilir.. 
* Kiracı, kiraladığı evden çıkarken eve bir zarar vermemiş ve, evi aldığı gibi bırakmışsa depozitosunu alma hakkına sahiptir. Sözleşme imzalanırken kiraya verenin aldığı bu depozitonun bedelinin 3 aylık kira bedelinden yüksek olmaması gerekir. 
* Kanun gereğince, depozito banka aracılığıyla tahsil edilir. Güvence olarak belirlenen depozito bedeli, kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırır. Banka iki tarafın rızasıyla bu parayı geri verebilir. Kiraya veren, kontratın sona ermesini izleyen üç ayda kiracıya karşı bir dava açtığını, icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmediği takdirde banka, kiracının isteği üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür. Aksi durumda kiraya verenin zararı, depozitodan düşer. 
* Kiracı evi kiraladığı zamanki şeklinde teslim etmek zorunda olsa da kullanımdan dolayı oluşan eskime ve yıpranmalardan sorumlu tutulamaz. 
* Ayrıca kiralanan mülkte özenli bir şekilde ve komşularına saygılı da kira sözleşmesinin fesh edilmesine gerek kalmadan sürecin sonlanmasını sağlar. 
* Kentsel dönüşüm sebebiyle evden tahliye durumlarında, kiracı devletten iki aylık kira yardımı alma hakkına sahiptir.