Şerh nedir?

Şerh nedir? Şerh ne demektir? Tapu şerhi nedir? haberimizin detaylarında

Şerh nedir?

Şerh nedir? Taşınmaz mal sahibinin tapusuna haklarını kısıtlamak için tapu kütüğüne yazılan konudur. 5 yıl süre ile geçerlidir.

Şerh nedir?
'Şerh'in kelime anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "Açma, ayırma"dır. Yine TDK'ya göre "Açık ve ayrıntılı anlatma" olarak kullanılabilir.

Tapu şerhi nedir?
Taşınmaz mal sahibinin tapusuna haklarını kısıtlamak amacı ile tapu kütüğüne yazılan husustur. Hak sahibini uyarı niteliği de taşır.

Şerh süresi nedir?
Şerh beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra ise hiçbir hükmü kalmaz.

Tapuya şerh ne gibi durumlarda konulur?
Diyelim ki bir konut alıyorsunuz. Satış vaadi sözleşmesi yaptınız ve konutunuza sahip oldunuz. Konut ödemelerini satıcıya yapamadığınız takdirde satıcı olan kişi sizin tapunuza şerh koyma hakkına sahiptir. Sizin almış olduğunuz konut üzerinde haklarınıza kısıtlama getirebilir.

Tapu Kanunu'nda şerh şu şekilde anlatılıyor:
"Satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1009. Maddesi'nde öngörüldüğü gibi 6.1 1954 tarih ve 6217 sayılı kanunla Tapu Kanununu 26. maddesine yapılan değişiklikle ,satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı kabul edilmiştir. Tapu Kanunu'nun 26. maddesine eklenen 5. fıkraya göre: 'Noterlik Kanununun 44. maddesinin B bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir."