Şerh nedir?

Şerh nedir? sorusuna ve türlerine haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Şerh nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "Açma, ayırma" anlamına gelen Şerh; "Açık ve ayrıntılı anlatma" olarak da kullanılır.

Emlakta Şerh nedir?
Taşınmaz mal sahibinin tapusuna haklarını kısıtlamak için tapu kütüğüne yazılan konudur. 5 yıl süre ile geçerlidir.

Şerh süresi; beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra ise hiçbir hükmü kalmaz.

Şerh türleri
-Kira şerhi,

-Aile Konutu şerhi,

-Vefa şerhi,

-Şufa şerhi,

-İzaleyi şuyu şerhi,

-Alım satım şerhi,

Aile Şerhi nedir?
Aile konutu, eşler arasında anlaşmazlık çıktığında ya da boşanma sürecine girildiğinde ya da keyfi olarak tapu sahibi eş tarafından konutun satılması veya ipoteğe konu edilmesinde diğer eşin muvafakati alınmadan söz konusu işlemlerin yapılmasını engelleyen bir tedbir.