Kentsel dönüşüm kira yardımı evrakları

Kentsel dönüşümde devletin verdiği kira yardımını alabilmek için bazı belgelerin temin edilmesi şart. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı evrakları.

Kentsel dönüşüm kira yardımı evrakları

Kentsel dönüşüm kira yardımı evrakları aşağıda yer alıyor. 

Kira yardımı başvurusu için gerekli belgeler:
Malik Başvurusu İçin

Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması
Vekaletname aslı ve fotokopisi
Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

Taşınma yardımı başvurusu için gerekli belgeler:

Konut Kiracıları İçin
Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi
Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

İş Yeri Kiracıları İçin:

Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası
Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası
Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi
Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)