Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sayfasından gerçekleştirilebiliyor

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama

Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan Kanunu; 2012 yılında kabul edilmiş olup, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projesi için hak korucuyu olmuştur. Yasanın uygulama yönetmeliği 2 Temmuz 2013'de değişmiştir. Deprem riski taşıyan ve yapılması onarılması, güçlendirilmesi ile beraber kaçak yapılar hakkında da birtakım düzenemeleri amaç edinen Kentsel Dönüşüm Yasası kira yardımını da hem hak sahiplerine, hem kiracılara hem de dükkan sahibi olanlara yapmaktadır. Kentsel Dönüşüm kira yardımı için belli başlı kıstaslar getirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulaması için bazı önemli adımlar atmıştır. Hak sahiplerinin işini kolaylaştırmaya yönelik olan kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama sistemi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfasından ulaşılabilmektedir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama işleminden önce kentsel dönüşüm yasası kapsamında kimlerin ne kadar kira alacağına değinelim. Son güncellemelere göre kentsel dönüşüm kira yardımında Ankara ve İzmir'de kentsel dönüşümden etkilenecek ev sahiplerine de aylık 680 TL ve kiracılara da 1360 TL kira yardımı ödeyecek. Bu illerde ev sahiplerine üst limit 680 TL olmak üzere 18 aya kadar kira yardımı yapılabilecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteyenler öncelikler istenen evrakları tamamlamaları gerekiyor. Bu evraklar;

-Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
-Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında kiracılar ve ayni haklara sahip olan kimseler de 18 ay kira yardımından faydalanabilmek için; İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
-İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,

İşbu evraklar hazırlandıktan sonra da kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteyenler geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Sorgulama sayfasından başvurularını takip edebiliyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama işlemi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasından açılan aplikasyon üzerinden vatandaşlık numarası, nüfus cüzdanı seri numarası ve cüzdan numarası girilerek yapılabilecek.